Search
Close this search box.

Ekonomiste

Pozicion i hapur

Përshkrimi

Kompania KLAR shpk distributori kryesore i Segafredo Zanetti është në kërkim të një ekonomiste.

Detyrat

 • Rregjistrim fatura shitje dhe blerje për shpenzime dhe të ardhura.
 • Rregjistrimi i veprimeve të magazinës, rakordim në lidhje me levizjet e materialeve.
 • Kontrolli detajuar i shpenzimeve & të ardhurave mujore të realizuara.
 • Rakordime me bankat, balancat e llogarive mujore, kontrolli saktësisë së regjistrimeve të transaksioneve bankare në kontabilitet.
 • Ndjekja e detyrimeve të furnitorëve / nënkontraktorëve. Plotesimi i urdhërpagesave.
 • Përgatitja e raporteve financiare në mënyrë periodike mujore, gjashtëmujore dhe 1 vjecare.

Kualifikimet

 • Të ketë mbaruar fakultetin Ekonomik: Dega Financë, Kontabilitet.
 • Të ketë eksperience pune si financiere minimalisht 2 vjet.
 • Të njohë shumë mirë programin e Finances 5.0 & Paketen office.
 • Saktesi dhe produktivitet, aftësi për të përmbushur afatet.
 • Të bashkepunojë me stafin e departamentit për të gjitha detyrat.
 • Te jetë etike në marëdhenie me kolegët.

 

Apliko për këtë pozicion

Share:

Scroll to Top