Search
Close this search box.

Menaxhere Shitjesh & Marketingu

Pozicion i hapur

Përshkrimi

Kompania e mirënjohur Klar Sh.P.K. me ekskluzivitetin e brandit të mirënjohur të Kafes Segafredo për Shqipërinë, Kërkon të punësojë Menaxher Shitjesh dhe Marketingu

Funksionet Bazë dhe qëllimi i përgjegjësive:
1. Identifikimi i klienteve,
2. Prezantimi i produkteve Segafredo.
3. Kryerja e negociatave me klientet dhe finalizimi i kontratave të bashkëpunimit dhe shitjes.
4. Menaxhimi i klientëve ekzistues dhe koordinimi i suportit ndaj tyre për cdo problematike të hasur.
5. Përgjegëse për kontaktin me klientët.

Detyrat

• Studimi i nevojave të tregut sipas zonave të mbulimit, identifikimi dhe gjetja e klientëve të rinj.
• Prezantimi dhe njohja e klientëve me produket e brandit Segafredo Zanetti Coffee System.
• Kryerja e negociatave me klientin, përcaktimi i kushteve specifike të kontratës dhe finalizimi i saj.
• Menaxhimi i kushteve të kontratës pas nënshkrimit.
• Kontakton në mënyrë të vazhdueshme klientin për të ndjekur ecurinë dhe problematikat.
• Koordinon me Drejtuesen e Departamentit.
• Kryen plotësimin e databazës së të dhënave për klientët (Raportimi ditor/mujor, Kontakts in Working, Kontacts Pending).
• Bashkëpunon dhe informon Drejtuesen e Departamentit të shoqërisë në lidhje me gjendjen fizike të aseteve në përdorim nga ky i fundit.
• Ndjek në mënyrë të vazhdueshme ecurinë e likujdimeve për klientët e vet dhe sigurohet që për cdo rast situata e rakordimeve me klientin të jetë sa me e qartë.
• Eshtë përgjegjës për ndjekjen e klientit, shlyerjet e debisë, dhe faturimet duke I mbajtur me shënime cdo ditë.
• Ndjek zonën e përcaktuar dhe informon për cdo ndryshim apo mos-zbatime.
• Paraqitet te klienti në mënyrë profesionale, me të gjithë informacionin e duhur (Kartevizitë, listë produktesh- Konsumet apo gjëndjen debitore të printuar)
• Përmbush Planin e takimeve dhe kontratave të përcaktuar dhe përpilon raportet ditore për vizitatat te klientet dhe raporteve te tjerë specifike sipas kërkesave të Drejtueses..
• Përgjegjës për arritjen e targetit mujor.

Kualifikimet

• Të ketë përfunduar arsimin e lartë, preferohet në Menaxhim Biznesi
• Të ketë mbi 3 vjet eksperiencë pune në këtë fushë.
• Të njohë mirë paketën e Microsoft Office.
• Aftësi për të punuar në grup.
• Të disponojë leje qarkullimi.
• Të jetë i/e komunikueshme.

Apliko për këtë pozicion

Share:

Scroll to Top